6. Spajanje više dokumenata u jedan pdf

Ukoliko imate više PDF file-ova koje želite da spojite u jedan PDF dokument, postoji veliki broj programa pomoću kojih možete da to uradite, ali po našem mišljenju, možda najjednostavniji način je preko sajta MergePDF koji ne zahteva nikakvu instalaciju. Naime, nakon odlaska na sajt kliknite na opciju „Browse“ i selektujete sve fajlove koje želite da spojite, kliknete OPEN  i sačekate da se svaki upload-uje. Kada ubacite sve dokumente,  kliknete na Merge PDF files da bi započeli proces spajanja PDF dokumenata.

I na kraju kliknete na Download kako bi skinuli objedinjeni dokument.