4. Kako kompresovati sliku u word dokumentu?

Odabirom kartice INSERT koja se nalazi  u zaglavlju otvorenog word dokumenta, našem tekstu možemo da dodamo slike iz određenog foldera ili sa interneta. Međutim, ukoliko Vam veličina slike predstavlja problem, selektovanjem slike možete promeniti njenu veličinu odabirom ikonice “compress picture” koja se nalazi u kartici “picture tools”. Klikom na opciju “compress picture” otvara Vam se manji prozor gde možete da odaberete da li će promena veličine da se odnosi samo na selektovanu sliku ili na sve slike u tekstu, odnosno da li želite da veličina slike odgovara verziji dokumenta koji će se potom štampati ili postaviti na internet.