Author: admin

Weltschmerz (nem., č. veltšmercsvetski bol) je popularan izraz koji je prvi uveo nemački pisac Jean Paul Richter*, a dovodi se u vezu sa romantičarima sa kraja 19. i početka 20. veka.

Broj stranica originalnog teksta i prevoda meri se putem funkcije brojača karaktera u MS Wordu. Naime, u zaglavlju otvorenog word dokumenta nalazi se opcija pod nazivom “REVIEW”, a klikom na nju otvara se novi podmeni u kojem je i kartica “Word count”. Pritiskom na nju...

Sudski prevodioci su ovlašćeni samo za prevode koji se prevode sa ili na srpski jezik. Iz tog razloga, kada se radi o prevodu sa jednog na drugi strani jezik, procedura je malo duža i zahteva angažovanje dvoje ili više sudskih prevodilaca u zavisnosti od broja...

„Phishing”, prevedeno na srpski- pecanje (slično kao „fishing“), predstavlja pokušaj krađe podataka internet korisnika putem lažne web stranice. U najvećem broju slučajeva  ta web stranica se nudi putem e- maila, gde primalac poruke ulaskom na link falsifikovane stranice otkriva poverljive informacije, koje kasnije najčešće služe...

Kada govorimo o prevođenju, izrada i upotreba glosarija predstavlja prvi i najvažniji uslov za održavanje konzistentnosti prevoda. Međutim, pre nego što objasnimo njegov značaj, hajde da prvo vidimo šta je to glosarijum. Iako je većina Vas pomislila da se radi o rečniku, glosarijum samo jednim delom, u...

Prevod velikog broja dokumenata mora da bude overen od strane ovlašćenog sudskog prevodioca kako bi bio pravosnažan i priznat od strane nadležnih institucija. Ponekad, određene institucije zahtevaju da prevod bude spojen (uvezan sa originalom, odnosno overenom kopijom dokumenta na izvornom jeziku). U sledećim redovima ćemo Vam...

Ukoliko imate više PDF file-ova koje želite da spojite u jedan PDF dokument, postoji veliki broj programa pomoću kojih možete da to uradite, ali po našem mišljenju, možda najjednostavniji način je preko sajta MergePDF koji ne zahteva nikakvu instalaciju. Naime, nakon odlaska na sajt kliknite...