Author: admin

Konvertovanje word dokumenta u pdf verziju je veoma jednostavan proces koji ne zahteva previše vremena. Ono što je potrebno jeste da u otvorenom word dokumentu kliknete na karticu “File”. Kada Vam se otvori padajući meni odaberite opciju “SAVE AS”, a potom kliknite na ikonicu “BROWSE”....

Konvertovanje word dokumenta iz novije verzije MS office u stariju verziju je moguće i ne zahteva previše vremena. Ono što je potrebno jeste da u otvorenom word dokument-u kliknete na karticu FILE. Kada Vam se otvori padajući meni odaberite opciju “SAVE AS”, a potom kliknite...

Online program We transfer pogodan je za slanje svih vrsta dokumenata veličine do 2GB. Sve što je potrebno jeste da unesete Vašu e- mail adresu, kao i adresu primaoca, te da upload-ujete dokumente koje želite da pošaljete i kliknete “Send”.  Primaocu poruke će potom stići...

Odabirom kartice INSERT koja se nalazi  u zaglavlju otvorenog word dokumenta, našem tekstu možemo da dodamo slike iz određenog foldera ili sa interneta. Međutim, ukoliko Vam veličina slike predstavlja problem, selektovanjem slike možete promeniti njenu veličinu odabirom ikonice “compress picture” koja se nalazi u kartici...