Uobičajena pitanja

Sudski prevodioci su ovlašćeni samo za prevode koji se prevode sa ili na srpski jezik. Iz tog razloga, kada se radi o prevodu sa jednog na drugi strani jezik, procedura je malo duža i zahteva angažovanje dvoje ili više sudskih prevodilaca u zavisnosti od broja...

„Phishing”, prevedeno na srpski- pecanje (slično kao „fishing“), predstavlja pokušaj krađe podataka internet korisnika putem lažne web stranice. U najvećem broju slučajeva  ta web stranica se nudi putem e- maila, gde primalac poruke ulaskom na link falsifikovane stranice otkriva poverljive informacije, koje kasnije najčešće služe...

Kada govorimo o prevođenju, izrada i upotreba glosarija predstavlja prvi i najvažniji uslov za održavanje konzistentnosti prevoda. Međutim, pre nego što objasnimo njegov značaj, hajde da prvo vidimo šta je to glosarijum. Iako je većina Vas pomislila da se radi o rečniku, glosarijum samo jednim delom, u...

Prevod velikog broja dokumenata mora da bude overen od strane ovlašćenog sudskog prevodioca kako bi bio pravosnažan i priznat od strane nadležnih institucija. Ponekad, određene institucije zahtevaju da prevod bude spojen (uvezan sa originalom, odnosno overenom kopijom dokumenta na izvornom jeziku). U sledećim redovima ćemo Vam...