Vesti

“Quotation is a serviceable substitute for wit.”
Deo naše standardne ponude su prevodi kompletne medicinske dokumentacije, sa ili bez overe sudskog prevodioca.
Dragi naši, želimo vam srećnu Novu godinu, puno zdravlja, uspeha i napretka i radujemo se budućoj još uspešnijoj saradnji!
Weltschmerz (nem., č. veltšmercsvetski bol) je popularan izraz koji je prvi uveo nemački pisac Jean Paul Richter*, a dovodi se u vezu sa romantičarima sa kraja 19. i početka 20. veka.
Larpurlartizam (od francuskog l'art pour l'art - umetnost radi umetnosti) je estetska teorija po kojoj umetnost nema nikakvu društvenu ili moralnu funkciju,