Elektrotehnička dokumentacija

Elektrotehnika obuhvata širok spektar sirovina koje se koriste u proizvodnji električnih uređaja. Počevši od električnih kola pa do matičnih ploča, transmitera ili poluprovodnika, svi ovi proizvodi su razvijeni od strane inženjera za potrebe drugih inženjera. Takođe, elektrotehnika  može obuhvatati i istraživanje, razvoj proizvoda, marketing i prodaju, te su sve ove delatnosti, kao i sirovine, disperzovane među različitim lokacijama. Sve pomenuto povećava potrebu za efikasnim komuniciranjem sa inženjerima, prodajnim timom ili potencijalnim klijentima. Preciznost u razumevanju pojmova i proizvoda od ključnog je značaja  za uspešnu komunikaciju.

Kompanija „Mediante“ je dugogodišnji saradnik firmi iz sektora industrijske proizvodnje. Poznati po preciznosti i visokim standardima, pružamo sveobuhvatne prevodilačke usluge koje Vam omogućavaju komunikaciju na većini svetskih jezika.