Jezici

Prevodimo sa i na većinu svetskih jezika, bilo da je u pitanju prevod sa srpskog na strani jezik ili obrnuto, ili prevod sa jednog na drugi strani jezik.

 • pismeni prevod svih dokumenta sa srpskog na albanski i sa albanskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na albanski i sa albanskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za albanski jezik
 • usmeni prevod (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na albanski i sa albanskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na arapski i sa arapskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na arapski i sa arapskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za arapski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na arapski i sa arapskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na bugarski i sa bugarskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na bugarski i sa bugarskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za bugarski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na bugarski i sa bugarskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na češki i sa češkog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na češki i sa češkog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za češki jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na češki i sa češkog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na danski i sa danskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na danski i sa danskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za danski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na danski i sa danskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca –  sudski prevodilac za engleski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na francuski i sa francuskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na francuski i sa francuskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca –  sudski prevodilac za francuski jezik
 •  usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na francuski i sa francuskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na grčki i sa grčkog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na grčki i sa grčkog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za grčki jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na grčki i sa grčkog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na hebrejski i sa hebrejskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na holandski i sa holandskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na holandski i sa holandskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za holandski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na holandski i sa holandskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na hrvatski i sa hrvatskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa sprskog na hrvatski i sa hrvatskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za hrvatski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa sprskog na hrvatski i sa hrvatskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na italijanski i sa italijanskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na italijanski i sa italijanskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za italijanski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na italijanski i sa italijanskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na japanski i sa japanskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na japanski i sa japanskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za japanski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na japanski jezik i sa japanskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na kineski i sa kineskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na kineski i sa kineskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za kineski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na kineski i sa kineskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na latinski i sa latinskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na makedonski i sa makedonskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa sprskog na makedonski i sa makedonskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za makedonski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na makedonski jezik i sa makedonskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na mađarski i sa mađarskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na mađarski i sa mađarskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac na mađarski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na mađarski jezik i sa mađarskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na nemački i sa nemačkog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na nemački i sa nemačkog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za nemački jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na makedonski jezik i sa makedonskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na norveški i sa norveškog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na norveški i sa norveškog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za norveški jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na norveški i sa norveškog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na poljski i sa poljskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na poljski i sa poljskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za poljski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na poljski i sa poljskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na portugalski i sa portugalskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na portugalski jezik i sa portugalskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za portugalski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na poljski jezik i sa poljskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na rumunski jezik i sa rumunskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za rumunski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na rumunski jezik i sa rumunskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na ruski i sa ruskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na ruski jezik i sa ruskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za ruski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na ruski jezik i sa ruskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na slovački i sa slovačkog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na slovački i sa slovačkog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za slovački jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na slovački i sa slovačkog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na slovenački i sa slovenačkog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na slovenački i sa slovenačkog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za slovenački jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na slovenački i sa slovenačkog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na starogrčki i sa starogrčkog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na španski i sa španskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na španski i sa španskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za španski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na španski i španskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na španski i sa španskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na španski i sa španskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za švedski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/ konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na španski i sa španskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na turski i sa turskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na turski i sa turskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za turski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog na turski i sa turskog na srpski jezik
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na ukrajinski i sa ukrajinskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na ukrajinski i sa ukrajinskog na srpski jezik sa overom sudskog prevodioca/ sudski prevodilac za ukrajinski jezik
 • usmeni prevodi (simultano/konsekutivno prevođenje, tumačenje na sudu) sa srpskog naukrajinski i sa ukrajinskog na srpski jezik

Jezici republika bivšeg SSSR-a – pismeni prevod sa i na srpski jezik

 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na azerbejdžanski i sa azerbejdžanskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na estonski i sa estonskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na gruzijski i sa gruzijskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na kazahstanskog i sa kazahstanskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na letonski i sa letonskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca
 • pismeni prevod svih dokumenata sa srpskog na litvanski i sa litvanskog na srpski jezik bez overe sudskog prevodioca

Ostali jezici i kombinacije jezika, kao i prevod sa jednog stranog jezika na drugi, su dostupni na zahtev.