1. Kako izračunati prevodilačku stranu?

Broj stranica originalnog teksta i prevoda meri se putem funkcije brojača karaktera u MS Wordu. Naime, u zaglavlju otvorenog word dokumenta nalazi se opcija pod nazivom “REVIEW”, a klikom na nju otvara se novi podmeni u kojem je i kartica “Word count”. Pritiskom na nju otvara se manji prozor u kojem možemo da vidimo tačan broj strana, reči, karaktera (sa ili bez razmaka) kao i broj paragrafa, odnosno redova u tekstu.

Veličina standardne prevodilačke strane iznosi 1.450 karaktera bez razmaka, te na osnovu ove konstante,  izračunavamo i konačan broj strana nekog prevoda deljenjem ukupnog broja karaktera bez razmaka sa 1.450.