Kursevi jezika

Učenje stranih jezika u radnom ambijentu predstavlja olakšavajuću okolnost za zaposlene, a takođe doprinosi lakšem usvajanju i boljoj motivaciji za učenje stranih jezika.
Kursevi jezika: engleski, nemački, ruski i italijanski su razvrstani po nivoima, zavisno od predznanja polaznika nekog od ponuđenih jezika.
Pri prvom susretu, ukoliko polaznici nisu apsolutni početnici, obaviće se testiranje znanja jezika.

Svi kursevi su razvrstani po sledećim fleksibilnim nivoima, od kojih svaki ima po dva podnivoa:

1. Standardni

  • početni
  • srednji
  • viši
  • konverzacijski

2. Specijalizovani (poslovna komunikacija, pravo, bankarstvo, mašinstvo, građevina itd.)
Osnovni paketi kao i različiti nivoi i kursevi sa naglaskom na stručne terminologije – individualni pristup učenicima od strane profesora.

3. Kursevi srpskog jezika za strance

4. Priprema za međunarodno priznate ispite.

5. Kursevi engleskog jezika na Malti za zaposlene u Vašoj kompaniji.

Kao dodatak kursu nudimo:
Poseban dvomesečni pripremni kurs za grupu ili individualne polaznike po posebnoj “in the package” ceni.

Šta dobijate kao rezultat kursa?

Bolje motivisano osoblje.

Širenje prospekta i stvaranje pozitivnijeg imidža Vašeg brenda na međunarodnom tržištu.

Za detaljnije informacije o kursevima možete da nam se obratite putem e-maila ili na neki od telefona info centra.