Novosti

“Quotation is a serviceable substitute for wit.”...

Weltschmerz (nem., č. veltšmerc, svetski bol) je popularan izraz koji je prvi uveo nemački pisac Jean Paul Richter*, a dovodi se u vezu sa romantičarima sa kraja 19. i početka 20. veka....

Larpurlartizam (od francuskog l’art pour l’art – umetnost radi umetnosti) je estetska teorija po kojoj umetnost nema nikakvu društvenu ili moralnu funkciju,...