Odabir prevodilaca

Prevođenje stručnih tekstova iz oblasti kao što su tehnologija, elektrotehnika ili informatika, predstavlja ni malo lak zadatak za prevodioce. Pored umeća prevođenja, oni moraju da poseduju i znanje iz pomenutih oblasti. U narednom tekstu nudimo Vam par saveta koji se tiču kako naručilaca, tako i prevodilaca stručnih tekstova.

Savet broj 1: PRIPREMA

Odabrani prevodilac bi trebalo, pre početka rada na tekstu, da se bolje upozna sa odlikama i poslovanjem industrije ili sektora u okviru kojeg će raditi. Da ispita sve specifičnosti proizvoda ili usluga klijenta, proveri glosarijum terminologije, kao i da pogleda pređašnje prevode koji su radili drugi prevodioci, kako bi se na što bolji način upoznao sa formom teksta i preferncijama klijenta.
Klijent i prevodilac moraju, na samom početku, da pregovaraju o vremenskom roku za prevođenje, tako da on bude u skladu sa željama naručioca, ali i da istovremeno ne ide na štetu kvaliteta prevoda.

Savet broj 2: KO, ŠTA, ZBOG ČEGA?

Stil prevoda nekog stručnog teksta zavisi od toga za koga je on namenjen i u koje svrhe. O svemu tome klijent mora da obavesti prevodioca, kako bi se na vreme identifikovala grupa ljudi kojoj je tekst namenjen, njihov nivo stručnosti, godine iskustva, itd. Naravno da sam prevodilac ne može u potpnosti da učestvuje u kreiranju sadržaja teksta, ali odabirom pravih termina čini da tekst bude kvalitetniji i pristupačniji. Korišćenje nepoznatih izraza i nepopularne  terminologije može učiniti sam prevod beskorisnim. Sa druge strane, korišćenjem diagrama, formula ili ilustracija može se uštediti vreme za prevođenje, s obzirom da su isti prepoznatljivi na bilo kom jeziku.
Tačna svrha prevoda mora da bude predočena prevodiocu na samom početku rada na tekstu, kako bi on to imao na umu sve vreme. Da li je tekst ispravan sa pravne tačke gledišta? Da li nastupa ispred nekog brenda i kako da forma teksta bude u skladu sa pravilima kompanije? U kom obliku će pomenuti tekst biti prezentovan grupi ili osobi kojoj je namenjen? Na sva ova pitanja prevodilac mora da ima odgovore kako bi mogao na ispravan način da pristupi procesu prevođenja.

Prevodioci, stručnjaci za određene oblasti

„Mediante“ zapošljava veliki broj prevodilaca, stručnjaka za prevođenje iz najrazličitijih oblasti. Obratite nam se za besplatne konsultacije, gde ćete naglasiti o kojim jezicima se radi, koja je veličina teksta i vremenski rok za realizaciju prevoda. Za uspešno realizovan projekat neophodna je obostrana komunikacija, što više informacija o projektu znamo veći su izgledi za kvalitetniji prevod.

Nakon prevođenja

Nakon završenog rada na prevodu, u našoj firmi čuvamo projekte na kojima smo radili, kao i glosarijum termina, kako bismo u slučaju svih budućih prevoda obezbedili konzistentnost. Takođe, možemo da učinimo da uvek radite sa istim prevodiocima, koji su već upozanti sa Vašim željama i poslovanjem kompanije.