Oprema za simultano prevođenje

MEDIANTE u saradnji sa Agencijom SCORPION nudi kompletnu, profesionalnu opremu za simultano prevođenje, kao i kabine izrađene prema ISO 4043 (standardu koji se odnosi na prenosne kabine).

Detaljan opis opreme koju koristimo možete da pronađete ispod!

OPIS OPREME ZA SIMULTANO PREVOĐENJE

INFRACOM by Brähler ICS

Od kada se 1974. godine pojavio na tržištu, INFRACOM je uporno postavljao standarde u tehnologiji sistem simultanog prevođenja. Prvi komercijalni infracrveni sistemem za simultano prevođenje na tržištu danas se može pohvaliti značajnim brojem svetskih patenata.

INFRACOM DAYLIGHT funkcija omogućava INFRACOM prijemnicima da nesmetano rade i pod direktnim sunčevim svetlom, što ih čini jedinstvenim na svetu;

HEARING GUARD automatski štiti sluh prevodilaca i učesnika od neželjenih zvukova štetnih po zdravlje.

U standardnoj konfiguraciji INFRACOM radi na 7, 12 ili 16 kanala, a po potrebi sistem se proširuje i na 32 kanala prevoda. Prenos signala prevoda do učesnika je potpuno bežičan – infracrveni – i to u Hi Fi kvaltietu.

Poslednja generacija INFRACOM prijemnika – modeli IRX – primer je uspelog dizajna primenjenog na opremu u kojoj dizajn i nije presudan.

Nezaobilazan deo sistema za simultano prevođenje je i oprema za prevodioce odnosno prevodilački pultevi.

Još davne 1964 BRAHLER ICS predstavio je Relay funkciju pomoću koje su prevodioci mogli čuti ne samo predavača, već i ostale prevodioce i tako im je posao bio značajno olakšan.

Današnje generacije prevodilačkih pulteva opremljene su – i dalje – sa Relay funkcijom, a sada su tu iRepeat, Hearing guard, alfanumerički prikaz ulaznog i izlaznog kanala, dvostruki izlaz za lakše prebacivanje s kanala na kanal, dva potpuno opremljena radna mesta u jednom pultu, kontrola mikroprocesorom, analogna ili digitalna komunikacija…, a sve prema važećim ISO standardima koji propisuju parametre i za ovu vrstu opreme.

Kabina za simultane prevodioce je jedan od najvažnijih elemenata sistema za simultano prevođenje, jer omogućava prevodiocu da kvalitetno obavlja svoj posao. Bez prevodioca nema ni prevoda, a bez prevoda nema ni komunikacije na domaćem ili međunarodnom skupu.

kabina sa opremom za simultano prevođenje

Ovu tezu o važnosti kabina potvrđuje i ISO (međunarodna organizacija za standardizaciju) koja je samo za kabine izdala dva standarda – ISO 2603 i ISO 4043 – u kojima su striktno propisani svi parametri važni za ispravnu funkciju kabine. Propisane su dimenzije, veličina i smeštaj prozora, zvučna izolacija…

DIGIMIC

DIGIMIC mikrofonske jednice su adresabilne (programibiline), što znači da sistem (i tehničar) u svakom tfiles-3renutku zna tačno koji mikrofon je aktivan, pa je stoga i mogućnost kontrole sistema dovedena praktično do maksimuma.

Učesnici mogu svoje mikrofone da sami aktiviraju, moguće je definisati da se uključuju samo nakon što im reč da predsedavajući, ograničiti diskusiju na ukupno 3 ili 6 aktivnih mikrofona istovremeno, može ih aktivirati tehničar…