Pismeni prevodi

Reči su oruđe komunikacije. Tekst na stranom jeziku je nešto što svakako treba da Vam bude dostupno. Mi prevodimo sve vrste dokumenata brzo, i što je najvažnije kvalitetno!

Prevodi mogu da se podele prema semantičkim osobenostima:

Usko stručni / naučni npr:

Za svaku od ovih oblasti imamo prevodioce koji su specijalizovani za prevođenje jedne ili više njih.

Opšti / književni:

Svaki put prilikom prevođenja uzimaju se u obzir jezičke osobenosti svakog jezika koje treba da se usklade sa originalnim tekstom. Ovaj pristup je poželjan kada se radi o prevođenju novinskih, književnih tekstova ili tekstova iz oblasti društvenih nauka.

Kako se obračunava prevod?

Zbog leksičkih karakteristika i specifičnosti svakog jezika može da se dogodi da prevod bude nešto kraći ili duži od originalnog teksta. Iskustvo je pokazalo da konačna verzija prevoda može da se razlikuje po pitanju dužine od originala za 10-20 %.
Osim toga, dešava se da je neki tekst gusto kucan sitnim fontom, što je čest slučaj kada je u pitanju prevod raznih uputstava, kataloga i sl., pa tada broj takozvanih prevodilačkih strana teksta odnosno dokumenta koji se prevodi ne odgovara fizičkom broju strana tog dokumenta.
Zato mi svaki tekst „merimo“ dvaput – jednom u cilju procene, pre nego što započnemo prevođenje, i drugi put preciznije po završetku posla.

Šta je to prevodilačka strana?

Broj stranica originalnog teksta i prevoda meri se putem funkcije brojača karaktera u MS Wordu. Veličina standardne prevodilačke stranice iznosi 1450 karaktera bez razmaka ili 250 reči.

Sudski prevodilac

Prevod i overa dokumenata od strane ovlašćenih sudskih prevodilaca u oba smera, kao i sa jednog stranog jezika na drugi.
Potreban mi je overeni prevod sa jednog stranog jezika na drugi?!
U tom slučaju je neophodno da se tekst prvo prevede na srpski jezik i overi od strane sudskog prevodioca, a zatim se taj dokument prevodi na ciljani strani jezik takođe sa overom sudskog prevodioca.
Koji dokumenti zahtevaju overu sudskog prevodioca?
Sve vrste ugovora, izvoda (iz APR, matičnih knjiga…), potvrda, bilansa, presuda, ovlašćenja, zapisnika…

Poslovna korespondencija

Poslovna korespondencija predstavlja vid hitnih prevoda tokom radnog vremena ili u bilo koje drugo unapred dogovoreno vreme.
Poslednjih godina, globalizacija je na mnoge načine uticala na nacionalna tržišta, poslovanje, ali i na tok komuniciranja. Kao konkurent na svetskom tržištu, morate biti u mogućnosti da uspostavite vezu sa saradnicima i klijentima. Upravo u tom procesu, prevođenje zauzima značajnu ulogu u internacionalnom poslovanju i doprinosi izgradnji snažnijih partnerstava sa Vašim saradnicima i klijentima.
Naše tehničke mogućnosti, ali i višegodišnje iskustvo, dokazuju da smo uspeli da izgradimo visok nivo tačnosti prilikom prevođenja. Vodeći računa o najsitnijim detaljima, zapošljavamo profesionalce koji poseduju zavidno znanje iz oblasti tehničkih nauka, biznisa i finansija.
Veliki broj pravnih lica su svedoci našeg profesionalizma i visokog kvaliteta usluga. Dopustite da i Vas uverimo da uz naše usluge možete postići odličan uspeh u bilo kom poslovnom projektu.

„Long Project” prevodioci

Ukoliko Vam je potreban prevodilac za rad na određenom projektu, na određeno vreme, pri čemu se, na primer, koristi softver dostupan samo na kompjuterima unutar Vaše kompanije, Mediante u tu svrhu može da Vam ponudi svoje prevodioce specijalizovane za određenu oblast prevođenja.