Prevod ekonomskih tekstova

Prevođenje tekstova iz oblasti ekonomije i finansija predstavlja sastavni deo svakog međunarodnog poslovanja. Postojanje i prosperitet kompanije ili društva su nemogući bez razvoja ekonomskih odnosa. Složićete se da danas, u eri globalizacije, postoji stalna potreba za saradnjom sa potencijalnim inostranim partnerima, a takva saradnja veoma često podrazumeva komunikaciju baziranu na ekonomiji i finansijama. Štaviše, možemo slobodno da kažemo da visokokvalitetan prevod predstavlja suštinu razvoja partnerstva između dve kompanije, jer se na taj način omogućava stranim firmama da procene profesionalizam rukovodstva preduzeća, kao i nivo pouzdanosti za buduću saradnju.

Prevod ekonomskih tekstova nosi za sobom veliku odgovornost prevodilaca, zahteva potpunu predanost u radu, visoku koncentraciju i tačnost.  Kod stručnih tekstova i najmanja greška, bilo u kucanju ili prevodu, može da izazove nepovoljne posledice, te je poznavanje ekonomskih termina od ključnog značaja.

Prevođenje ekonomskih tekstova obuhvata dokumente kao što su: biznis planovi, dokumenta osiguravajućih kompanija, sporazumi o finansiranju projekta, izveštaje revizora, bilanse, itd…

Ono što je veoma značajno u prevođenju svih pomenutih dokumenata jeste to da prevodilac mora da bude upoznat sa različitim ekonomskim zakonima i procedurama, te da zna kako treba da izgleda struktura službenih dokumenata u jednoj, odnosnoj drugoj zemlji.