Prevod finansijskih dokumenata

U periodu od 15.08.2019. do 30.09.2019. u okviru posebne ponude nudimo Vam prevode:

Bilansa stanja, Bilansa uspeha i Statističkih aneksa,

Finansijskih izveštaja,

Konsolidovanih finansijskih izveštaja,

Poreskih bilansa,

Izveštaja revizora

sa srpskog na engleski jezik sa i bez overe sudskog prevodioca, po promotivnim cenama i sa, kao i uvek, rekordnim vremenom isporuke.