Prevod građevinske dokumentacije

Kao što ste mogli da vidite u prethodnim tekstovima, prevodilačke usluge se koriste u različitim industrijskim granama. Takav trend prisutan je i u građevinarstvu i arhitekturi, gde je sve primetniji uticaj tzv. „outsourcing“ kompanija koje bivaju angažovane od strane velikih evropskih, odnosno američkih, firmi. Globalizacija i pojava novih tržišta koja su interesantna za ulaganja čine da se kompanije nalaze u stalnoj poteri za novim lokacijama i lokalnim arhitektama koji će pripremiti sva potrebna dokumenta. U takvim situacijama, bilo da se dokumenta prevode na engleski ili na neki drugi jezik, uloga prevodilačkih agencija je velika.

Građevinska dokumentacija, planovi, crteži ili razne specifikacije predstavljaju standarde na osnovu kojih se odvija građevinski projekat. Oni moraju da budu biti dostupni na maternjim jezicima svih uključenih strana, što zbog toga što predstavljaju uputstva za rad izvođačima, tako zbog toga što se koriste za privlačenje potencijalnih investitora za velike projekte.

Kompanija „Mediante“ će Vam svojim uslugama pomoći da razmišljate i komunicirate globalno. Budite slobodni da nas kontaktirate za sve dodatne informacije.