Prevod, izrada i lokalizacija internet prezentacija

Internet danas ima oko 3 milijarde korisnika širom sveta (oko 40% svetske populacije). Statistika pokazuje da oko 37% onlajn korisnika provodi više vremena na sajtovima koji su na njihovom maternjem jeziku nego samo na sajtovima na engleskom jeziku, dok oko 19% korisnika u potpunosti izbegava sajtove na engleskom jeziku.
Na internetu postoji puno korisnika koji žele da komuniciraju na sopstvenom jeziku, te iz tog razloga vaš sajt mora da predstavlja više od puke onlajn prodavnice. Mora da bude u stanju da komunicira sa svetom kako bi proširio Vašu listu klijenata. Mnoge kompanije su to uvidele i prilagodile su svoje sajtove na odgovarajući način.
U današnje vreme postoji cilj da se napravi sajt koji je namenjen određenoj ciljnoj publici, i tu na scenu stupa lokalizacija sajtova, koja menja onoliko karakteristika sajta koliko je potrebno.

Koraci i saveti za uspešnu lokalizaciju sajta:

1. Analizirajte ciljno tržište

Pre početka lokalizacije, trebalo bi se pripremiti za nju obraćajući pažnju na sledeće faktore:
– Geografska tržišta
– Ciljne klijente
– Njihove jezike
– Navike potrošača na ciljnom području
– Prilike na tržištu za koje vaša kompanija ima proizvod ili rešenje
Moći ćete da se povežete sa potencijalnim klijentima samo ukoliko ste dobro upoznati sa karakteristikama tržišta.

2. Ključne reči i SEO (optimizacija veb sajta za pretraživače) planiranje

Možda zvuči iznenađujuće da Gugl nije pretraživać broj jedan u svim zemljama.
Treba napraviti listu relevantnih ključnih reči za svako tržište. Izvorni govornik sa znanjem o SEO bi trebalo to da učini, s obzirom da razume ciljno tržište i njihove navike pretraživanja, jer se često dešava da direktan prevod neke ključne reči na ciljni jezik nije najbolje rešenje. Odgovarajuća ključna reč može Vam pomoći da uspešno komunicirate sa ciljnom publikom.

3. Izaberite strukturu sajta

Važno je da odlučite koju vrstu domena želite da koristite na sajtu: – domeni nivoa (npr. sajt.rs), pod-domeni (npr. rs.sajt.com), ili podfolderi (npr. sajt.com/rs). Svaka od ovih opcija ima svoje prednosti i mane, a faktori koji utiču na vaše poslovanje će Vam pomoći da donesete konačnu odluku.
Obično su najposećenije strane sajta ciljne stranice (landing pages). Važno je povesti računa da su te stranice relevantne za Vaš cilj na lokalnom jeziku.

4. Izaberite sadržaj

Planiranje, analiza tržišta i pretraga ključnih reči trebalo bi da utiče na sadržaj koji objavljujete za međunarodnu publiku. Važno je povesti računa da su svi sadržaji koji su odbrani za prevod kulturno tačni, jer ćete ostvariti maksimalan uspeh na ciljnim tržištima ukoliko obuhvatite lokalne kulturne vrednosti.

5. Neka Vam profesionalci prevode sadržaje

Iako besplatne prevodilačke usluge mogu biti brze, na taj način se često dobija tekst koji se ne čini prirodnim izvornom čitaocu, i zato bi profesionalni prevodioci trebalo da lokalizuju vaš veb sadržaj ukoliko planirate da doprete do međunarodne publike. Ukoliko napravite pravi prevod iz prvog pokušaja, to će ostaviti dobar utisak kada ljudi prvi put posete vaš višejezični sajt, a takođe ćete uštedeti novac, vreme i sredstva.

6. Istovremeno lokalizujte sadržaj i dizajn

Sadržaji na ruskom jeziku, npr. obično su 60% duži nego na engleskom jeziku. U današnje vreme, sajtovima se ne pristupa samo preko desktop računara, već i preko mobilnih telefona i tablet računara. O tome treba povesti računa prilikom dodavanja novih jezika Vašem sajtu. Sadržaji i šabloni na sajtovima trebalo bi da omogućuju da se tekst proširuje za različite jezike. To bi trebalo uraditi na samom početku, kako bi se kasnije izbegle tehničke poteškoće.
Međutim, tekst nije jedina stvar o kojoj treba voditi računa kada se radi o Vašem sajtu. Boje, dizajn i stilovi pisanja trebalo bi da budu različiti za različite zemlje. Na primer, boje imaju različita značenja u različitim zemljama, tako da bi i na njih trebalo obratiti pažnju, kako se na taj način niko ne bi uvredio.
Posetioci bi trebalo da budu u mogućnosti da brzo izaberu jezik na kojem žele da gledaju stranice.
Slike i video fajlove na Vašem sajtu bi takođe trebalo razmotriti, kako bi se utvrdilo da li i one zahtevaju lokalizaciju. Da li bi bilo dovoljno da se video titluje ili bi trebalo uraditi različit video za svaki jezik? Takođe bi trebalo razmisliti o različitim metodama plaćanja u različitim zemljama.

7. Razmislite o upotrebi društvenih medija

Preporučuje se da na pravi način iskoristite društvene medije za odgovarajuća ciljna tržišta. Vaš sajt bi trebalo da sadrži „share“ tastere za društvene medije, koji će povećati posećenost vašeg sajta. Ne koriste sve zemlje iste društvene medije, tako da je to još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju.

8. Reakcija osoblja

Postarajte se da imate dovoljno ljudi koji govore ciljni jezik i koji će moći da reaguju na sve upite na stranim jezicima. U suprotnom, kontaktirajte agenciju za prevođenje.

Misleći o specifičnostima novih tržišta i korisnika, dokazujete da ste pravi internacionalni igrač!

Mi možemo da Vam pomognemo!

Naši prevodioci i veb dizajneri će prevesti i optimizovati vaš veb sajt na željeni jezik.