Prevod marketinških tekstova

Iako na prvi pogled možda ne izgleda tako, prevod marketinških tekstova predstavlja pravi izazov za prevodioce. Pored njihove umešnosti prevođenja, potrebno je da budu kreativni, ali i sposobni da prenesu željenu marketinšku poruku ka ciljnim grupama potrošača. Tretiranje te vrste prevoda na način na koji bi bili prevođeni npr. tehnički tekstovi, znači potencijalni neuspeh u komuniciranju sa javnošću kojoj je poruka namenjena.

Poruka se ne može doslovno prevoditi

Iako “tačnost” predstavlja jedno od glavnih načela prevođenja, kod marketinških tekstova stil predstavlja važnu stavku u radu jer je od izuzetne važnosti da se poruka prilagodi kulturnim i jezičkim normama ciljane javnosti. Primera radi, prilikom prevođenja uputstva za upotrebu, bitno je tačno prevesti tekst kako bi se kupljeni uređaj pravilno koristio, ali takav prevod ne mora da bude stilski obojen ili zanimljiv da bi privukao potrošače da kupe određeni proizvod.  Sa druge strane, kod marketinških tekstova se sve uglavnom svodi na efikasnu komunikaciju sa potencijalnim kupcima, sa ciljem da se na najbolji mogući način predstavi i približi određeni proizvod, koji će se potom i prodati. Da bismo Vam na najbolji način predočili koliko je stil važan za marketing, obratite pažnju na primer teksta hotelske brošure. Siromašno napisana brošura kod kupaca odaje neprofesionalan utisak koji zbog suvoparnog teksta ne mogu na najbolji način da vide vrednost usluga koja se krije iza nespretnih rečenica brošure. Štaviše, zanimljiva poruka nekada predstavlja ključ u privlačenju kupaca, pogotovo kad ne postoji nijedna druga karakteristika proizvoda koja bi ga izdvojila od konkurenata.

U takvim situacijama stil  postaje sve značajniji, te ukoliko prevodioci omanu u prenošenju ideje, ono što nam ostaje na kraju jeste u stvari “prazna” poruka.

OPIS FORMULA OBJAŠNJENJE
“Idealna” poruka Sadržaj+ stil= idealna poruka U sadržaju se naglašava distinktivna vrednost proizvoda ili usluge. Sam tekst je pisan privlačnim stilom.
“Bolje išta nego ništa” poruka Idealna poruka- sadržaj= stil Nedostatak relevantnih informacija o proizvodu ili uslugama. Zanimljiva poruka i stil pisanja.
“Prazna” poruka Stil- stil= ništa Ne postoji jasna poruka koja se komunicira potencijalnim kupcima.

Slogani

Slogan predstavlja centralni moto ili frazu, čiji je cilj da se čestim ponavljanjem zapamti ili prepozna ideja koju nosi sa sobom. Njegovo prevođenje predstavlja pravi izazov za prevodioce, jer doslovni prevod slogana sa jednog jezika može zvučati smešno i nelogično na drugom jeziku.

Možda neki od najsmešnijih i najbizarnijih prevoda reklamnih poruka nastali su kao rezultat prevođenja na kineski jezik.

Primera radi, poznati svetski brend gaziranih pića “Pepsi” je postigao veliki uspeh na američkom tržištu sa porukom “We bring you back to life”- (Vratiće vas u život), međutim,  kineski prevodioci su ovaj slogan preveli kao “We bring your ancestors back from the grave”- (Podići ćemo vaše pretke iz groba), što je izazvalo veliki podsmeh javnosti. 

Takođe, poznati lanac restorana KFC 70ih godina XX veka je otvorio svoj prvi restoran u Pekingu. Tada je njihov slogan “Finger-lickin’ good” (prste da poližeš) bio preveden “We’ll Eat Your Fingers Off” (Poješćemo Vaše prste?)

Iz pomenutih razloga i smešnih primera iz prakse, možemo slobodno reći da jako mali broj prevodilaca može uspešno da prevede marketing tekst. Svako od njih mora da bude iskusan, da se dobro razume u uslugu ili proizvod koji se nudi,  ali i da poseduje dozu kreativnosti.