Prevod pravnih tekstova

Prevođenje pravnih dokumenata predstavlja relativno težak zadatak i, ipak, svaki put novi izazov za prevodioce koji imaju znanje iz oblasti pravnih termina i prakse. Pošto zbog svoje jezičke strukture zahtevaju visok nivo razumevanja, tačnosti i preciznosti, pravni tekstovi predstavljaju jednu od najzahtevnijih oblasti za prevođenje.

Statuti, osnivački aktovi, razne presude, tužbe, dokazni materijali, parnični dokumenti i najrazličitije vrste ugovora i zakona, samo su neki od dokumenata koji se vrlo često prevode.

Prilikom rada na njima, prevodilac ne samo što mora da poznaje terminologiju, već mora da bude upućen i u zakonske zahteve i pravnu situaciju zemlje na čiji jezik se dokument prevodi. Ova vrsta prevoda, kao i većina stručnih tekstova često zahteva i konsultacije sa stručnjacima/pravnicima, a često je zbog specifičnosti i određene interno usaglašene terminologije, neophodna ili u krajnjem slučaju poželjna i konsultacija sa samim klijentom.

Iako prevođenje samo po sebi jeste jedna kompleksna aktivnost, prevod pravnih dokumenata predstavlja mnogo stroži proces, gde posledice i najmanjih grešaka mogu da prouzrokuju veće probleme. Ono što uvek treba imati na umu jeste da je originalni tekst napisan tako da prati pravne norme jednog sistema i kulture, dok, sa druge strane, preveden tekst će biti korišćen od strane osobe koja je upoznata sa drugim pravnim sistemom i jezikom. Upravo zbog ovih različitosti u pravnim sistemima, svedoci smo da pojedine pravne strukture nemaju ekvivalente u stranom jeziku, te je na prevodiocima sva odgovornost da pronađu odgovarajući izraz koji će zameniti termin iz originalnog teksta.

Kao još jedan od dokaza koji idu u prilog specifičnosti rada sa pravnim dokumentima, jeste i činjenica da su prevodioci često opterećeni kratkim rokovima, ali i pritiskom statusa „strogo poverljivo“ koji ova dokumenta često nose sa sobom.

U skladu sa svime što je prethodno navedeno, profesionalni prevodioci moraju da budu pravni doučenjaci, lingvisti sa pravnim iskustvom koji će uspešno prevesti pravni tekst tako da on neće odstupati od originalnog konteksta, čak i kad doslovni prevod nije moguć zbog razlika u pravnim sistemima država.