Prevođenje farmaceutske dokumentacije

Veliki, i svakim danom rastući, broj kliničkih ispitivanja se vrši u višenacionalnom okruženju. U prilog tome govore i podaci FDA (Food and drug administration), prema kojima je većina lekova koji se nalaze na tržištu SAD-a uvezena i  proizvedena van granica Amerike. Primera radi, broj kliničkih ispitivanja koja su isključivo obavljena na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država je opao sa 80% na 24% prema podacima FDA studije o odobrenim onkološkim lekovima. Sa druge strane, broj odobrenih lekova koji su nastali kao rezultat internacionalnih kliničkih ispitivanja je porastao sa 50% tokom 1998-1999. na 75% u periodu između 2000-2002. godine.

Prevođenje je neophodno tokom mnogih faza izvođenja leka na tržište, kao što su: klinička ispitivanja, regulatorne procedure, proizvodnja, marketing i pakovanje. I dok su troškovi prevođenja relativno niski, efekti neprevođenja mogu da imaju uticaj na veliki broj faktora proizvodnje lekova, počevši od troškova farmaceutskih studija, prilagođavanja proceduralnim osobenostima država, ali i bezbednosti novog leka.

Zamislite samo da regulatorna tela određene države odbace novi lek jer je prevod potrebne dokumentacije neadekvatan. Kao rezultat takvog razvoja situacije, troškovi proizvodnje će se dramatično povećati, a sam ulazak na tržište se može odložiti mesecima ili godinama, čime proizvod gubi na konkurentnosti.

Prevođenje farmaceutske dokumentacije zahteva preciznost i tehničko znanje svih članova prevodilačkog tima.  Takav stav podrazumeva visok nivo kontrole prevođenja, ali i razumevanje strogih regulatornih zakona o razvoju novog leka.

Prevodioci kompanije „Mediante“ već dugi niz godina uspešno prevode za vodeće farmaceutske kuće u Srbiji i regionu, te se svaki put iznova trude  da proizvedu jasan i tačan prevod informacija visoke vrednosti za sve naše klijente.