Saradnja sa izdavačima

MEDIANTE nudi usluge prevođenja književnih, uskostručnih, naučnih i drugih tekstova za potrebe izdavaštva, kao i usluge korekture i lekture već prevedenog teksta.

Prevođenje književnih tekstova

Prilikom prevođenja književnih tekstova, ponekad se nažalost dešava da prevod umanji stilsku vrednost originala usled nestručnosti i neprofesionalnosti u radu prevodilaca. Greške u prevodu se pri tome lako uočavaju i remete razumevanje književnog dela, a u perspektivi kvare renome izdavačke kuće.
Da bismo Vam obezbedili besprekoran kvalitet prevoda, gramatički ispravan i stilski ujednačen, svaki prevedeni tekst, nakon završenog prevođenja, kontroliše drugi prevodilac i lektor.

Prevođenje stručne literature

Mediante sarađuje sa stručnjacima iz različitih oblasti koji pružaju podršku prilikom prevođenja stručne literature.
Najčešće ne može svaki prevodilac da prevodi tekstove iz svih oblasti. Zato je veoma važno da bude specijalizovan za određenu oblast ili da sarađuje i konsultuje sa stručnjacima. Prevodioci na taj način prevazilaze teškoće prilikom prevoda specifičnih termina i drugih jezičkih osobenosti stručnih tekstova. Naš prevodilački tim je u toku sa stalno promenjivom terminologijom pojedinih struka. U upotrebi su najnoviji rečnici koji zadovoljavaju sve standarde.
U mogućnosti smo da angažujemo strane lektore/izvorne govornike za potrebe prevođenja sa srpskog na druge jezike, a takođe sarađujemo i sa prevodilačkim agencijama iz inostranstva.