Trendovi u prevođenju

Gotovo sve veće prevodilačke firme teže da budu u toku sa svetskim dešavanjima iz oblasti prevođenja. Iako se ovaj, danas posao, u antičkom dobu smatrao umetnošću, jezici se menjaju, a u skladu sa tim i sam način prevođenja. Zahtevi sa kojima se prevodioci susreću su različiti od onih koji su postojali pre par stotina godina. Istorijski gledano, prevodi su najčešće služili u akademske svrhe, kako bi se razumeo jezik napisan na latinskom ili grčkom. Danas, pak, prevodi u naučne svrhe predstavljaju samo deo posla, dok, sa druge strane, prevodi za komercijalnu upotrebu postaju sve traženiji.

Naravno, i pored njihove sve veće upotrebe, uvek je važno sačuvati jezik kako sam prevod ne bi zvučao apsurdno ili smešno. U narednim redovima, predstavljamo Vam najzanimljive činjenice o prevodima u savremenom društvu:

  1. U svetu danas postoji oko 330.00 prevodioca. Naravno, u ovaj broj ne ulaze oni koji se bave prevođenjem na nivou hobija ili povremeno.
  2. 78% svih napisanih knjiga u periodu između 2000. i 2010. godine je prevedeno na francuski ili nemački, dok je samo 5% ovih knjiga prevođeno na kineski.
  3. Prema navodima Gabrijela Garsije Markesa, njegova knjiga „Sto godina samoće“ je bila bolje napisana na engleskom, nego na španskom. Ovakvi navodi mogu zvučati pomalo čudno, ali idu u prilog činjenici koliko je dobar prevod bitan, kao i koliko je dobar prevodilac umetnik koji doprinosi kvalitetu knjige.
  4. Vladimir Nabokov je bio protiv prevodilaca, tvrdeći kako oni uvek uspeju da unište lepotu originalnog dela. Toliko nezadovoljan njihovim radom, jednom je čak pokušao da prevede reč po reč svoje knjige, međutim, rezultati takvog rada su bili gotovo katastrofalni i smešni.
  5. Najveći broj prevodioca za engleski jezik prevodi sa i na tzv. svetski engleski, težeći da on ne bude ni britanski engleski, niti onaj sa američkog govornog područja.

U firmi „Mediante“ težimo da budemo u toku sa najnovijim standardima iz oblasti prevođenja. Ukoliko su Vam potrebne usluge prevođenja, kontaktirajte nas, a mi ćemo se potruditi da budete zadovolji rezultatima našeg rada kao što je i Markes nekada bio zadovoljan prevodima svoje knjige na engleski.