Usluge

zastave

Jezici

bitne reči za razumevanje procesa prevođenja

Prevodilačke usluge

simboli sajta firme Mediante

Prevod, izrada i lokalizacija internet prezentacija

moze-knjige

Saradnja sa izdavačima i kursevi jezika