Usmeni Prevodi

Usmeni prevodi obuhvataju konsekutivno i simultano prevođenje, kao i izlazak sudskog prevodioca/tumačenje na sudu.

Konsekutivno

Šta je konsekutivno prevođenje i u kojim situacijama se primenjuje?

Ova vrsta prevođenja korisna je u prilikama kao što su sastanci sa inostranim partnerima, poslovni pregovori i putovanja u inostranstvo.
Konsekutivno prevođenje je prevođenje kod koga govornik pravi pauze neophodne da bi prevodilac tekst složio u smisaonu celinu. Te pauze su po pravilu kratke. Već tokom govora, prevodilac počinje da tehnički formira prevod koji tokom pauze kompletira. Prevodilačke veštine su takođe veoma značajne kod konsekutivnog prevođenja i zahtevaju preliminarnu pripremu, ali ne tako podrobnu kao što je to slučaj kod simultanog prevođenja. Zbog toga je poželjno, ali ne i neophodno, da se prevodilac prethodno upozna sa materijom.
Ova vrsta prevođenja je veoma efektivna za “mobilne” tipove pregovora koji podrazumevaju mnogo putovanja i kretanja. Konsekutivno prevođenje se najčešće primenjuje za skupove i događaje sa manjim brojem učesnika.

Simultano

Šta je simultano prevođenje i u kojim situacijama se primenjuje?

Simultano prevođenje je najnapornija i najzahtevnija vrsta prevođenja. To je posebna vrsta usmenog prevođenja gde prevodilac prevodi istovremeno sa izlaganjem govornika. Na taj način, nije potrebno da se prave veće pauze između rečenica ili delova rečenica da bi prevodilac imao vremena da prevodi. (Tako ne dolazi do prekidanja što Vam omogućava da bolje držite pažnju slušalaca i izbegnete situacije u kojima učesnici koji razumeju jezik govornika reaguju ranije od onih koji ne razumeju, što je nedopustivo, a ponekad može da izgleda i komično).
Ova vrsta usmenog prevođenja se primenjuje u prilikama u kojima postoji veliki broj učesnika, po pravilu u velikim konferencijskim salama, gde se glas prevodioca ne čuje najbolje ili kada sam događaj zahteva simultani prevod. U ovom slučaju prevodiocu je neophodna priprema. Tokom simultanog prevođenja, smenjivanje prevodilaca je veoma važno pošto duži rad iscrpi prevodioca što može da utiče na kvalitet prevoda. Zbog toga se, tokom simultanog prevođenja, u većem broju slučajeva smenjivanje prevodilaca podrazumeva. Obično prevodioci rade u vremenskim intervalima od 30 minuta.
Ukoliko Vi ne raspolažete opremom neophodnom za simultano prevođenje, mi ćemo da je obezbedimo i pobrinemo se za njeno postavljanje i besprekorno funkcionisanje.

Takođe, našim klijentima, nudimo profesionalno audio i video snimanje događaja.

Tehničko simultano prevođenje se postiže uz upotrebu posebne opreme (slušalice, mikrofoni, ozvučenje, specijalni transmiteri, kabina sa opremom za prevodioca, video nadzor itd.).

Izlazak prevodilaca na sud

U kojim situacijama je neophodno prisustvo sudskog prevodioca?

Ukoliko je potrebno da osoba koja ne govori srpski jezik potpiše neki ugovor, ovlašćenje, da prisustvuje sudskom sporu, prilikom osnivanja firmi, stranog predstavništva, kao i prilikom venčanja stranih državljana i sl. neophodno je da sudski prevodilac svojim prisustvom i pečatom potvrdi verodostojnost izjave, odnosno dokumenta koji se potpisuje.